Montaža bojlera

 

Montaža vertikalnog bojlera ……………………………………… 3.000 din

Montaža horizonjtalnog bojlera ……………………………….. 5.000 din

Montaža protočnog bojlera – običnog ……………………… 2.000 din

Montaža protočnog bojlera – niskomontažnog ……….. 2.000 din

 

Zamena ili montaža bojlera je fizički težak i zahtevan posao, svaki vodoinstalater koji vrši montažu velikog bojlera mora da ima veliku odgovornost prema poslu, prvo treba videti da li su odgovarajući nosači na zidu i ako jesu da li još uvek dobro drže, jer svaki zid od godina postaje trošan tako da i nosači slabije drže. Ukoliko naš vodoinstalater predloži da zamenite nosače prihvatite to istoga trenutka, cena rada se zbog toga neće povećati ostaće ista samo što ćete vi biti sigurniji i vodoinstalater će moći da garantuje za izvršenu vodoinstalatersku uslugu, bezbednost na prvom mestu, zatim je jako važno da vam se kvalitetno povežu struja i voda na bojleru. Uvek zahtevajte da vam se ugradi najkvalitetniji materijal: šrafovi, fischerovi tiplovi, kvalitetne podloške, prohromske cevi za povezivanje vode na bojleru –  naš vodoinstalater će uvek koristi najkvalitetniji materijal. Tako da ćete biti sigurni da vam je pružena profesionalna vodoinstalaterska usluga. Kada to kažem mislim na 30 godina rada bez i jedne jedine reklamacije.

 

Ako se odlučite za zamenu ili ugradnju novog bojlera, pozovite naš vodoinstalaterski sevis Aqvatok i naš vodoinstalater će vam zakazati intervenciju ili hitnu intervenciju zamene, ugradnje ili montaže novog bojlera, već istog dana.

 

Vaš vodoinstalater Beograd – Rakovica vodoinstalaterski servis Aqvatok.

Call Now Button