Montaža mašine za pranje sudova

 

Montaža mašine za pranje sudova nema unapred određenu cenu, pošto je svako povezivanje sudo mašine samo po sebi različito. Postoje priključci iznad sudopere i ispod sudopere u svakom slučaju mora da se izvrši adekvatna priprema priključka na vodu i kanalizaciju. Negde je potrebno prosecanje iverice na sudoperi radi lakšeg povezivanja odvodnog creva, nekada mora i da se spusti cela polica ispod sudopere da bi se napravilo dovoljno prostora za izvlačenje priključka za odvod na sifonu. Najbolje je da nas kontaktirate i objasnite našem vodoinstalateru o kakvoj se ugradnji radi da bismo mogli da vam damo najpribližniju cenu.

Ukoliko vam nedostaju delovi koji su potrebni prilikom ugradnje, recimo česma za mašinu, sifon i ostali prateći delovi koji bi mogli da nedostaju, naš vodoinstalater ih uvek ima kod sebe tako da će ugradnja vaše sudo mašine da protekne bez zastoja u radu i nabavke delova koji nedostaju. Svi delovi koje mi ugrađujemo su najboljeg kvaliteta tako da nemorate da se brinete za dugotrajnost.

Call Now Button