Montaža protočnog bojlera

 

Montaža protočnog bojlera od 5 – 10l…………………………………..2,000,00 din
Montaža niskomontažnog protočnog bojlera od 5 – 10l………….2,000,00 din

 

Montaža protočnog bojlera je uobičajen posao za našeg vodoinstalatera,postoje više vrsta protočnih bojlera a to su visoko montažni, nisko montažni i bojler visokog pritiska jedino taj poslednji ne spada u protočne bojlere, pošto može da trpi pritisak. Povezivanje visoko montažnog bojlera je prosto i tu ne može da dođe do greške, dok je vezivanje nisko montažnog bojlera kompikovanije pošto česma za njega ima tri creva i ukoliko se pogreši prilikom povezivanja može da dođe do pucanja bojlera. Takoda je najbolje da taj posao obavi provereni majstor ili neko u koga imate poverenja, bojler visokog pritiska može da se poveže ispod sudopere kombinovano i na česmu sa dva a i sa tri creva po želji mušterije. Ukoliko imate nedoumica oko montaže ili odabira odgovarajućeg bojlera kontaktirajte naš servis i naš majstor će vam rado odgovoriti na sva vaša pitanja ili zakazati ugradnju protočnog bojlera još istog dana.Vaš vodoinstalaterski servis Aqvatok.

Call Now Button